You are here

Stress

Stress er den vel nok mest upræcise 'diagnose', man kan få hæftet på sig. Upræcisionen betyder også, at handleretningen kan forekomme utydelig. Det er med andre ord svært at gøre det rigtige i forhold til at håndtere stress. Jeg vil gerne agere kompas for dig.

Du som er stressramt, har i mit regi følgende muligheder:

Individuelt

1. STRESS-SKADESTUEN kan det metaforisk kaldes, hvis du akut har brug for at få individuel vejledning om / en vurdering af, hvad du bedst gør i forhold til diverse stress-symptomer. Vi bruger tid på konkret at afdække, på hvilke måder og hvor meget du er stresset fysisk og mentalt.

2. FORLØB. Vi kan efterfølgende aftale et forløb, der er indviduelt tilrettelagt og dynamisk tilpasses i forhold til, hvordan symptomerne er og udvikler sig. Ofte påtager jeg mig rollen at "holde i trådene" og foreslå dig behandling hos en af de behandlere, jeg tværfagligt samarbejder med. Det kan være massage, kraniosakralterapi, akupunktur, personlig træningsrådgivning, kostjustering, yoga e.a., og hvor du så kan bruge vore samtaler og mindfulness-praksis'en som ankerpunkter i vejen tilbage efter stress'en.

Pris: Kr. 800 pr. time. 

(Dansk Psykolog Forenings vejledende takst).

I gruppe

Et tværfagligt team, sammensat af erfarne behandlere og coaches udi stresshåndtering, kan sammensætte forskellige forløb. Vi har på basis af forskning og erfaring sammensat et fleksibelt stresshåndteringskoncept, hvorudfra vi arbejder.

1. SPOT STRESSEN. Et to timers indspark til virksomheder, der gerne vil have mere generel viden om, hvad stress er.

2. FØR STRESSEN INDHENTER DIG. Et to dages forløb, der har målet at give dig konkret stressforståelse og håndteringsmuligheder, så du ikke når derud, hvor du behøver sygemelde dig.

3. HELHEDSORIENTERET STRESSBEHANDLING. Et 8 dages intensivt stresshåndteringsforløb, der afholdes kl. 9-16 mandag og tirsdag 4 uger i træk. Pernille H. Steenberg, Niels Møller Mortensen og jeg har siden 2011, med stor effekt for deltagerne, afholdt dette forløb. Her er du sammen med ligesindede stressramte, og devisen for kurset er »Lær det og lev det«, dvs. vi taler ikke kun om stresshåndtering, vi GØR det i helhedsmæssig forstand.

Læs på Time2be-platformen om Stress. Her er der analyseredskaber til selvidentificering af graden af stress, og der er beskrevet konkrete håndteringsredskaber. Så måske du selv kan starte en positiv spiral tilbage efter stress'en. Materialerne giver dig et indtryk af, på hvilke faglige måder, jeg / vi arbejder med stress. Har du brug for en erfaren sparringspartner udi en detaljeret forståelse af stress og -håndtering, så ring eller skriv.

You are here