You are here

Smerter

Det har været en ambition for mig siden 2002 at udvikle en helhedsorienteret veldokumenteret smertehåndteringsmetode, hvor den smerteramte får redskaber til at reducere smerter, forbedre søvn, få mere energi og samlet set en højere livskvalitet. Vi arbejder ud fra et koncept, der kan hjælpe langt de fleste med kroniske smerter til at få det bedre.

Lang erfaring med og forskning i helhedsorienteret behandlings effekt på endometrioseramte kvinder, har ført til, at vi mere præcist kan skitsere det optimale smertehåndteringsforløb således:

Hvordan i praksis?

Du som kronisk smerteramt får mest effektivt håndteret lige præcis dine smerter og livssituation i et individuelt forløb á 4-8 timer. Vi gør status efter 4 timer, om du er selvkørende, eller du skal have 2, 3 eller 4 timer mere. Du får fra første møde teknikker med hjem at bruge. Møderne er en kombination af terapi, undervisning og individualtilretning af mindfulness-praksisser, så de passer ind lige præcis i forhold til din lidelse og din livssituation.

Pris: Kr. 800 pr. gang. 10% prisreduktion for sygemeldte / mennesker på overførselsindkomst / studerende. 
(Dansk Psykolog Forenings vejlendende takst).

Resultater

Der kan læses uddybende om forskningen og konceptet på Time2be-platformen under fanebladet Smerter

Foredrag og workshops

Smertehåndteringskonceptet er blevet til i samarbejde med bl.a. Skejby Sygehus og Endometriose Foreningen. Den vigtigste person, der har stået bi i processen er Hanne Vedsted-Hansen (læs om hende og hendes smertehåndteringsproces i fortællingen Viljen til at ville), der var initiativtager til, at vi skulle udfolde et decideret koncept. Pilotprojektet hed "Fra ramt til aktiv I". Hanne er sidenhen blevet MBSR-instruktør MSC-instruktør, og vi vil i fremtiden afholde smertehåndteringsworkshops sammen.

Siden er kommet endnu en ildsjæl til, Karina Ejgaard Hansen. Karina har også endometriose - og håndterer sygdommen og smerterne på en sådan måde, at hun er stort set fuldt funktionsduelig på alle måder i dag. Læs en kort artikel om hendes håndtering på Time2be-platformen, Smertehåndtering gennem fri bevægelse.

Karina er sidenhen blevet cand. psych., og vi startede juni 2015 et stort randomiseret forskningsprojekt i samarbejde med Endometriose Foreningen og Gynækologisk Afdeling, Skejby Sygehus. Karina er ph.d. studerende på Psykologisk Institut, Aarhus, og hun forestår den kvantitative forskning, mens jeg har uddannet to psykologer til at forestå interventionen i perioden 2016-2017. Vi bliver i sagens natur først meget aktive med forskningsartikler om effekter samt formidling om / uddannelse i konceptet ultimo 2018 og fremefter. Lige nu koncentrerer vi os udelukkende om forskningsprojektet.

You are here